top of page

לפעמים אני יוצרת בשביל עצמי

את הסרטון הזה יצרתי כדי לחגוג את הולדתו הקרבה של בני. הוא מושפע מההרגשה שלי באותו זמן, ומהאופן שבו רציתי לבשר על הצטרפותו של חבר חדש למשפחתי. אפשר לראות בבירור את הרקע שלי באומנות המופע בא לידי ביטוי בסרטון.

bottom of page